Telemedycyna

Next Speech Analytics powered by AI

Oferujemy zaawansowany system analityczny ASR (Automatic Speech Recognition), gdzie mowa ciągła staje się tekstem, który możesz łatwo przeglądać i oznaczać. Next Speech Analytics nie tylko analizuje, ale także generuje inputy dla innych systemów. Wybieramy kluczowe fragmenty rozmów, wypełniamy formularze i tworzymy bazy danych do raportowania.

Dowiedz się więcej Scroll down
Next Speech Analytics powered by AI

Kluczowe funkcjonalności Next Speech Analytics

Korzyści wdrożenia na interesariuszy

Adres korespondencyjny

Skontaktuj się

Next Mobile P.S.A.

ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa

Masz pytania?

Formularz kontaktowy