1. Next Mobile Sp. z o.o. korzysta z plików ,,cookies”, będących informacjami tekstowymi obsługiwanych przez przeglądarki internetowe, które mają na celu usprawnienie przeglądania stron internetowych.

2. Stosowane przez Next Mobile pliki ,,cookies” stwarzają możliwość dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji czy ustawień Użytkownika.

3. Next Mobile sp. z o.o. oświadcza, iż wykorzystuje Cookies podmiotów zewnętrznych, stwarzających możliwość optymalizacji komunikacji marketingowej, liczenia ruchu Użytkowników w Serwisie, a także personalizowania treści, mających swoje źródło u podmiotów zewnętrznych.

4. Pliki ,,cookies” nie służą Administratorowi do gromadzenia czy przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Pliki ,,cookies” nie służą do ustalenia tożsamości Użytkownika.

5. Pliki ,,cookies” nie prowadzą do zmian konfiguracyjnych w urządzaniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.

6. Użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików ,,cookies” przez przeglądarkę internetową, w tym możliwość zablokowania lub usunięcia tych, które pochodzą ze strony internetowej Next Mobile.

7. Zablokowanie plików ,,cookies” może utrudnić bądź uniemożliwić działanie danych funkcjonalności strony internetowej Next Mobile.

8. Serwis wykorzystuje system Google Analytics, Google AdWords, a także inne narzędzia analityczne umożliwiające korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.

Do you have any question?

Contact us!

Next Mobile Sp. z o. o.

ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa

Mateusz Starański

Head of Business Development +48 22 871 99 97

Do you have any question?

Contact us!